Klass Hundfoder

 

Färskfoder, av hög kvalitet med svenska ingredienser, för alla hundraser!

Klass hundfoder är ett svenskt färskfoder av mycket hög kvalitet som har tillverkats av oss i mer än trettio år. Vi har därigenom skaffat oss stor kunskap av såväl tillverkning som hantering.

All vår hundmat är anpassad, inte bara för draghundar och jakthundar, utan kan ätas av samtliga hundraser. Klass Hundmat täcker näringsbehovet oavsett hundens ålder eller storlek. Läs gärna mer om våra olika svenskproducerade hundfoder under produkter i menyn ovan.

I vårt hundfoder ingår enbart svenska veterinärbesiktade köttråvaror. Dessa råvaror är klassade att användas som livsmedel, vilket är ett krav för att bli godkända av Jordbruksverket som tillverkare av sällskapsdjurfoder. Detta innebär att Klass hundfoder får säljas utan att köparen måste ha något särskilt tillstånd från Jordbruksverket.

Klass Hundfoder AB är marknadsledande inom tillverkningen av färskfryst hundfoder. Företaget grundades i slutet av 60-talet och drivs av familjen Engman i Sundsvall. Utvecklingen av fodret har skett i samarbete med professor emeritus Gustav Åhman, Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Utvecklingsarbetet har senare fortsatt tillsammans med hans dotter professor Birgitta Åhman, Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Läs gärna mer om vårt foder:

Klass Normal | Klass Fisk | Klass Plus | Klass Vom | Klass Köttkross | Klass Köttmix

En samlingsild på Klass olika hundfoder.

Vi är anslutna till  återvinningssystem av förpackningar

NATURLIGT VAL

image-right

För att din hund ska kunna presentera på topp krävs ett energirikt hundfoder som är biologiskt väl sammansatt.

Våra helfoder är färdiga att servera till din hund utan att du behöver tillsätta något.

Kompletteringsfodren är avsedda att antingen vara köttbasen för de som blandar eget foder eller som tillskott till helfoder för hårt arbetande hundar.

follow
rss
youtube